HYVÄ BRIIFFI SÄÄSTÄÄ JA HELPOTTAA

Kun suunnittelet asiointia mainostoimiston kanssa, niin hyvän briiffin merkitystä ei voi korostaa liikaa. Hyvän briiffin myötä hommat lähtevät helposti käyntiin ja kummankaan osapuolen ei tarvitse arvailla mitä ja milloin tapahtuu jotain. 

Briiffi on yleensä kiteytetty esitys markkinoitavan tuotteen tai palvelun olennaisimmista asioista, jotka on syytä ottaa huomioon mainontaa suunniteltaessa. Huolella mietitty briiffi säästä sekä aikaa että rahaa ja eliminoi mahdolliset väärinkäsitykset puolin ja toisin.

Hyvä perusbriiffi vastaa ainakin näihin neljään kohtaan:

1. TAVOITE

Mihin toimeksiannolla pyritään ja miksi?

2. TUOTTEEN TAI PALVELUN FAKTAT

Mistä on kyse, mikä on tuotteen kilpailuetu ja mikä on kilpailukenttä?

3. KOHDERYHMÄ

Kenelle tuote/palvelu on ensisijaisesti suunnattu?

4. AIKA & RAHA

Suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikataulu sekä budjetti.

Helpoiten briiffaus syntyy kasvotusten, varsinkin jos kyseessä on uusi kumppanuushanke. Rakentavassa hengessä tapahtuva kohtaaminen luo dialogin, jolla parhaimmillaan on hyvin kauaskantoinen, arvokas ja sitouttava merkitys.

Kun mainostoimisto on saanut selkeän briifin, on sen helppo laskea tarjous toimeksiannosta sekä esittää suunnitelma jatkotoimista. Ja näin ollaankin jo hyvässä vauhdissa kohti tuloksellisia ratkaisuja